Integrationslunchen 6/4

På torsdag 6/4 välkomnar vi organisationer, myndigheter, företag och eldsjälar som arbetar med olika delar av integrationsprocessen till Mindpark. 

Syftet är att skapa en avslappnad mötesplats där vi delar information och tankar samt skapar hållbara lösningar för bra och effektiv integration som gynnar alla.

Feel free to comment: