Många som kommer till Sverige har svårt att komma in på arbetsmarknaden, Integratörerna
Helsingborg arbetar för att öka integrationen bland nyanlända och flyktingar i det svenskasamhället.
Vi riktar oss främst emot personer som vill starta eget företag genom olika typer avaktiviteter. Dessa är Språkcafé för företagare, Integratörerna Dinner och ett mentorsprogram.

Entreprenörsmentorsprogrammet
Programmets målsättning är att skapa ett utbyte av tankar, idéer och inspiration mellan en adept och mentor.
Syftet är att adepten ska få kunskaper inom yrkesområdet, få kontakter och på sikt kunna driva ett framgångsrikt företag. Adepten matchas med en mentor som har startateget företag, är entreprenör eller verkar inom den bransch adepten vill starta företag i.
Mentorsprogrammet är en möjlighet att knyta kontakter med andra entreprenörer, både svenska och nyanlända. Mentorerna och adepterna kan dela med sig av sina erfarenheter, sinakulturella bakgrunder och utbildning. Under mentorsprogrammet kan adepterna få hjälp med t.ex. hur det svenska skattesystemet fungerar, affärsplaner, skillnader mellan bolag osv.

Vem kan bli adept?
För att bli adept bör du ha en idé eller en dröm om att starta ditt egna företag. Du bör också vara nyfiken, engagerad och våga ta egna initiativ. Varje adept matchas med en mentor averfarna och kunniga entreprenörer i Helsingborg. Mentorsprogrammet är ett frivilligt åtagande och gjort på mentorers och adepters fritid.

Vem kan bli mentor?
Målsättningen är att mentorn kommer få en adept inom samma bransch som denne själv verkar inom för att öka nivån av kunskapsutbyte. Att vara mentor är ett frivilligt åtagande och mentorn och adepten lägger själva upp sina möten. Avsikten är att mentorn ska kunna delamed sig av kunskap inom sitt arbetsområde.

Upplägg
Entreprenörsmentorsprogrammet startar 1 juni 2016 och pågår i 5 månader.
Mentor-adept-paren bestämmer själva hur ofta de vill ses, men rekommendationen är minst en gång i månaden för att kvalitet ska kunna uppnås. Varannan månad arrangeras en större träffdär alla mentorer och adepter kan träffas och nätverka.

Kontakt
Calle Norling – calle@integratorernahbg.com
Mohd Obeid – mohamad.obeid1@gmail.com

Den 1:a juni hade entreprenörsmentorsprogrammet ett uppstartsmöte där mentorer och adepter fick möjlighet att träffa varandra för första gången. I dagsläget är det sex stycken mentors/adept-par medverkande och de kommer ingå i programmet i fem månader, fram till den sista oktober 2016.

Mentorerna och adepterna kommer träffa varandra minst en gång per månad över en kaffe eller lunch för att prata om entreprenörsskap och företagande i Sverige. Målet med mentorsprogrammet är att lära sig av varandra, dela med sig av tips och såklart nätverka.

Under den första träffen fick mentorerna och adepterna tillsammans skriva ett informellt kontrakt där de kom överens om var de ska hålla sina möten, hur ofta de ska ses och vem som är ansvarig för att boka dem. Utöver de fick de också möjlighet att skriva ner mer abstrakta funderingar såsom deras individuella mål och önskningar. Innan mentors- och adeptparen gick hem för kvällen hade de bestämt sitt första möte på egen hand. Ett par skulle ses redan dagen efter!

Vi vill tacka alla deltagarna för att de kom och vi är jätteglada att de är med i mentorsprogrammet. Skulle du vilja blir mentor eller adept? Skicka isåfall iväg ett mail till calle@integratorernahbg.com med information om dig själv.
 

Read full post »