Fantastiskt roligt att få den postiva responsen på Programmera mera! 
Det tog bara några dagar så var aktivitetern fullbokad.  Nu ser vi fram emot 15 helger med full fokus på att skapa roliga.

Vill du eller ditt barn lära dig programmera men missade att anmälning? 
Fyll i formuläret här för att anmäla ditt intresse för framtida programmeringsaktiviteter. 

Read full post »

Vill du veta mer om hur man bygger en hemsida eller kodar?
 

Nu har du chansen att under 15 veckor lära dig att programmera. Med våra erfarna mentorer får du lära dig HTML, CSS och JavaScript. Du har även möjlighet att göra ett eget projekt!
 

Alla är välkomna men vi har tyvärr begränsat med platser. Klicka här för att anmäla ditt intresse. Under aktiviteten har du som deltagare möjlighet att låna en laptop.

 

Programmera mera! är ett projekt som görs av Integratörerna Helsingborg med stöd av Visionsfonden i Helsingborg. Har du frågor är du välkommen att maila till calle@integratorernahbg.com.

 

Datum: Start 17/9, varje söndag.
Tider: 12.00-14.00
Plats: Helsingborgs stadsbibliotek. Bollbrogatan 1, Helsingborg

Read full post »
Under tre veckor i juli bjöd vi in 20 barn i åldrarna 9-15 till en programmeringsaktivitet i E-Commerce Park of Sweden's lokaler på Drottninghög. Uppfyllda av de erfarenheter och de lärdomar vi drog vill vi dela med oss av resultatet.

Syftet med Summer Coders var att skapa en aktivitet där barn kunde mötas över det gemensamma intressen och nyfikenheten för programmering. Vi vill att alla ska ha en möjlighet att få testa på och utveckla intresset. Därför var kursen helt gratis och samtliga barn fick låna en dator gratis under perioden. På plats fanns fyra mentorer som gav stöd och hjälpte barnen. Vi tror på vikten av mångfald och därför hade vi turen att ha med en mentor med ursprung i Syrien som var en ovärderlig tillgång för att översätta och förklara innehållet på arabiska.

Upplägget gick ut på att barnen skulle få insikter i programmeringsspråken HTML, CSS och JavaScript för att sedan få utveckla egna projekt.  Då barnen hade olika förkunskaper och intressen så blev resultaten olika och spännande.
Se projekten här: https://summer-coders.github.io/

En slutsats som vi drog tidigt var att intresset för programmering är stort hos barn. En fördom är att det bara är pojkar som är intresserade men av de 20 deltagarna var sex stycken tjejer, en siffra som vi gärna ser ökar. Redan innan aktiviteten startade hade vi tvingats säga nej till ansökningar på grund av brist på plats. Flera av deltagarna ville lära sig att utveckla hemsidor och spel, vilket de nu har fått göra i sina projekt.

Programmering är ett stort intresse nu och en fritidssyssla för många barn och ungdomar. Vi tror att det är viktigt att stödja det intresset och att skapa möjligheter för attt utvecklas och att sätta programmeringen i en social kontext som fostrar samarbete och kamratskap.  Framtiden är digital och det är viktigta att vi tar vara på det intresse och den talang som finns. I en utvärdering som barn och föräldrar har fyllt i efter kursen är budskapet tydligt - samtliga vill fortsätta med liknande aktiviteter.

Nu är Summer Coders färdigt för 2017 men det kommer definitivt inte att bli den sista  aktiviteten som vi gör. Fortsättning följer...
 
Read full post »

Det var för några månader sedan, runt ett bord på en italiensk restaurang i Helsingborg som ett frö såddes. Deltagarna runt bordet ville göra en större insats kring integrationen i Sverige och skapa lösningar som är effektiva och realistiska. Det lilla fröet växte och blommade ut till ett 12 timmar långt lösningsorienterat "samtalshackaton" med fokus på frågeställningen: "Hur skapar vi integration som gynnar alla i Sverige?"

Den 5 juni samlar vi 140 personer i Norrsken Foundations lokaler i Stockholm för att forma framtidens integrations och Sverige 3.0.

BAKGRUND
Hösten 2012 och efter att det så kallade ”Järnrörsklippet” startade debatter och hätska samtal i Sverige anordnade 80 personer det första 12 timmar långa Sverige 3.0-samtalet i ett rum på riksdagen i Stockholm. Syftet var att prata om vilket land vi ville leva i tillsammans utan att skylla på vem som hade fel, utan att dela upp i ”vi och dem” och utan att kategorisera i rätt eller fel. Dialog istället för debatt. Samtal där vi lyssnade för att förstå varandra. Fem år senare, många 12-timmar samtal senare, har personerna som träffades i första samtalet fortsatt att arbeta på olika håll för ett helare och mer gemensamt Sverige och det är dags att träffas igen. Den här gången både för att prata, hjälpas åt och skapa tillsammans. Inbjudningsfrågan är: hur kan vi skapa integration som gynnar alla i Sverige?

VAD
Ett 12 timmar långt lösningsorienterat samtal om integration i Sverige där vi pratar med varandra för att bättre förstå utmaningarna, hjälper de som redan driver projekt kring eller arbetar med integration och samverkar för att lära oss av varandras misstag och dra nytta av varandras kunskaper och resurser. Samtalen och mötena leds av rutinerade samtals och processledare, sprids via sociala medier och dokumentera för framtida bruk och för dem som inte har möjlighet att vara där.

VARFÖR?
1. För att det just nu i Sverige behövs en samordning kring de initativ, projekt, organisationer och myndigheter som arbetar med integration för att hjälpas åt, dra lärdomar och förstå hur de olika delarna hänger ihop.

2. För att prata om integration på ett sätt och med en metod som möjliggör komplexiteten frågan bär, genuint och nyfiket lyssnande och en möjlighet till samlärande och förståelse.

3. För att integration inte är en fråga om invandring eller etnicitet. För att integration är en av de stora utmaningarna i vår tid. För att integration är något som rör oss alla, därför bör pratas om, hjälpas åt med och skapas lösningar som innefattar fler än bara nyanlända, invandrare och asylsökande.

VAR?
Det huvudsakliga samtalet kommer att hållas i Stockholm i en ännu än ej bekräftad lokal. Det kommer också finnas en möjlighet att anordna paralella spår, workshops och samtal i andra delar av Sverige för att bidra på Skype, via sociala medier eller andra digitala kanaler.

HUR?
Genom att vi bjuder in processledare, samtalsledare, intiativbärare, projektledare, myndighetspersonal, finansiärer, affärsutvecklare, samhällsförändare, politiker, filosofer, präster, imamer, pedagoger, läkare, kodare, byråkrater, ekonomer och psykologer för att tillsammans under 12 timmar prata, hjälpas åt och samverka kring hur vi kan skapa integration som gynnar alla i Sverige.

Read full post »

Integratörerna Helsingborg välkomnar till språkcafé för företagare! 
Kom och diskutera företagande med etablerade entreprenörer och ställ frågor om vad det innebär att driva företag.
Anmälan sker här:
https://www.facebook.com/events/368865650175014/

Integratörerna Helsingborg arrangerar språkcafé varannan tisdag. Har du en ambition att starta eget i Sverige, oberoende om du precis kommit till Sverige, redan är företagare eller om du är student är du välkommen att delta i våra språkcaféer. Vid varje tillfälle har vi diskussioner om allt ifrån de lagar som gäller, hur affärsidéer kan utvecklas till tips på marknadsföring och kommunikation.

Integratörerna Helsingborg siktar på att ha hälften svensktalande och hälften som håller på att lära sig svenska, detta för att bättre kunna erbjuda hjälp. Integratörerna Helsingborgs språkcafé erbjuder en unik plattform för att kunna gå ifrån idé till verklighet. Var med och träffa entreprenörer ifrån flera olika kulturer och länder med skiftande bakgrund. Språkcafé för företagare är såklart helt öppet och vi välkomnar alla som vill vara med och delta. 

IN ENGLISH
Integratörerna Helsingborg welcomes you to "Språkcafé för företagare". Join us and discuss business with experienced entrepreneurs and ask questions about how to drive a company.
Show your interest herer:
https://www.facebook.com/events/368865650175014/

Integratörerna Helsingborg hosts språkcafe every other Tuesday. Those who have ambitions to start their own business in Sweden, whether they are a new-comers, businessmen, entrepreneurs or even students are invited to attend interesting open discussions on how to start a new business and the applicable laws that control the whole process.

Integratörerna Helsingborg for a 50/50 mix of Swedes and non-Swedes during the events, for better exchange of ideas and expertise. Integratörerna Helsingborg offers a unique platform to enlighten the vague sides and ease the process for those who have new ideas and projects plans. Welcome to meet entrepreneurs from different cultures and backgrounds. Språkcafé for entrepreneurs is an open gathering and welcomes everyone that wishes to attend.

Read full post »

På torsdag 6/4 välkomnar vi organisationer, myndigheter, företag och eldsjälar som arbetar med olika delar av integrationsprocessen till Mindpark. 

Syftet är att skapa en avslappnad mötesplats där vi delar information och tankar samt skapar hållbara lösningar för bra och effektiv integration som gynnar alla.

Read full post »

Integratörerna Helsingborg välkomnar till språkcafé för företagare! 

Kom och diskutera företagande med etablerade entreprenörer och ställ frågor om vad det innebär att driva företag.

Integratörerna Helsingborg arrangerar språkcafé varannan tisdag. Har du en ambition att starta eget i Sverige, oberoende om du precis kommit till Sverige, redan är företagare eller om du är student är du välkommen att delta i våra språkcaféer. Vid varje tillfälle har vi diskussioner om allt ifrån delagar som gäller, hur affärsidéer kan utvecklas till tips på marknadsföring och kommunikation.

Integratörerna Helsingborg siktar på att ha hälften svensktalande och hälften som håller på att lära sig svenska, detta för att bättre kunna erbjuda hjälp. Integratörerna Helsingborgs språkcafé erbjuder en unik plattform för att kunna gå ifrån idé till verklighet. Var med och träffa entreprenörer ifrån flera olika kulturer och länder med skiftande bakgrund. Språkcafé för företagare är såklart helt öppet och vi välkomnar alla som vill vara med och delta. 

IN ENGLISH
Integratörerna Helsingborg welcomes you to "Språkcafé för företagare". 

Join us and discuss business with experienced entrepreneurs and ask questions about how to drive a company.

Integratörerna Helsingborg hosts språkcafe every other Tuesday. Those who have ambitions to start their own business in Sweden, whether they are a new-comers, businessmen, entrepreneurs or even students are invited to attend interesting open discussions on how to start a new business and the applicable laws that control the whole process.

Integratörerna Helsingborg for a 50/50 mix of Swedes and non-Swedes during the events, for better exchange of ideas and expertise. Integratörerna Helsingborg offers a unique platform to enlighten the vague sides and ease the process for those who have new ideas and projects plans. Welcome to meet entrepreneurs from different cultures and backgrounds. Språkcafé for entrepreneurs is an open gathering and welcomes everyone that wishes to attend.

Read full post »

Integratörerna välkomnar till Spåkcafé för företagare som denna gång gästas av Rade Stojovski från Arbetsförmedlingen. Han kommer att berätta om Arbetsförmedlingens uppdrag och vilken hjälp och stöd de kan ge egenföretagare. 

Integratörerna Helsingborg arrangerar språkcafé varannan tisdag. Har du en ambition att starta eget i Sverige, oberoende om du precis kommit till Sverige, redan är företagare eller om du är student är du välkommen att delta i våra språkcaféer. Vid varje tillfälle har vi diskussioner om allt ifrån de lagar som gäller, hur affärsidéer kan utvecklas till tips på marknadsföring och kommunikation.

Integratörerna Helsingborg siktar på att ha hälften svensktalande och hälften som håller på att lära sig svenska, detta för att bättre kunna erbjuda hjälp. Integratörerna Helsingborgs språkcafé erbjuder en unik plattform för att kunna gå ifrån idé till verklighet. Var med och träffa entreprenörer ifrån flera olika kulturer och länder med skiftande bakgrund. Språkcafé för företagare är såklart helt öppet och vi välkomnar alla som vill vara med och delta. 

Anmäl dig till eventet på Facebook
IN ENGLISH
Integratörerna Helsingborg welcomes you to "Språkcafé för företagare". This time with Rade Stojovski from Arbetsförmedlingen, who will talk about the Arbetsförmedlingen's mission and how they can support entrepreneurs start their own business. Join us and discuss business with experienced entrepreneurs and ask questions about how to drive a company.
Integratörerna Helsingborg hosts språkcafe every other Tuesday. Those who have ambitions to start their own business in Sweden, whether they are a new-comers, businessmen, entrepreneurs or even students are invited to attend interesting open discussions on how to start a new business and the applicable laws that control the whole process.
Integratörerna Helsingborg for a 50/50 mix of Swedes and non-Swedes during the events, for better exchange of ideas and expertise. Integratörerna Helsingborg offers a unique platform to enlighten the vague sides and ease the process for those who have new ideas and projects plans. Welcome to meet entrepreneurs from different cultures and backgrounds. Språkcafé for entrepreneurs is an open gathering and welcomes everyone that wishes to attend.

Read full post »

Det finns platser kvar på en Yrkeshögskoleutbildning i Mobil Handel!
Mer information om utbildningen hittar ni här: http://skyh.se.
Maila ditt CV till oss på
team@integratorernahbg.se  så förmedlar vi kontakten! :) 

Read full post »

Helsingborg Business Community is a project that aims at creating broad and strong networks to the Swedish labor market for new, international citizens of Helsingborg. We are doing that by creating weekly events such as seminars, workshops and network meetings that give international citizens tools to grow their own professional networks. 
We are currently looking for new part-time workers who are willing to help this project grow! The person we are looking for should be outgoing and social and open for new experiences! 
This is a part time job on 25% that is perfect to combine with your SFI or SAS studies! Some meetings will be scheduled but apart from that you can work from anywhere and anytime. Your main assignments will be to write emails to all of the people who sign up for our newsletter, and to those who sign up for our events etc. The job also requires you to book certain reoccurring events. The job also entitles you to work as an ambassador for the Helsingborg Business Community project at different SFI-schools, asylum centers or cultural groups etc. Your job will be to market the event through smaller presentations, putting up posters and through word-of-mouth etc. 
We are looking for someone who is comfortable and fluent with the English language, mainly when writing but also in speech. 

Requirements: 
- Currently studying at SFI (Svenska för invandrare) or SAS (Svenska som andraspråk) is preferable 
- You must be able to speak English fluently (preferably as a mother tongue) 
- You must have access to your own computer 
- No knowledge of Swedish is necessary, though it is preferable 
- You must have worked with administrative work before

Send in your CV and a personal letter - preferably in English - to: application@businesscommunity.se at the latest at 24.00, 31st July 2016

Read full post »